Tel No. (0935) 8488270

showcase image

خدمات حسابداری

انجام کلیه خدمات حسابداری و صورت های مالی ، تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ، مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری

تهیه و تنظیم نظامنامه مالی و سازمانی ،تعریف چارت سازمانی واحدمالی، طراحی فرمها و فرآیندهای عملیاتی انبارها ،دارائیهای ثابت ، حقوق و دستمزد،خزانه داری و تدوین شرح وظایف حسابداران در واحدهای مختلف

انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی ،تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ و تحریردفاتر قانوني و تهیه تراز نامه طبق آيين‌‌نامه تحرير دفاتر و مورد تاييد سازمان مربوطه

تكميل اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده

حسابداری پیمانکاری وتنظیم صورت وضعیت پروژه های عمرانی

حسابداری صنعتی و محاسبه قیمت تمام شده

تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وصورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی و تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص

تحریر دفاتر قانوني طبق آيين‌‌نامه تحرير دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه

تهیه و تنظیم لیست های مالیات تکلیفی ، بیمه ، مالیات حقوق ، مالیات اجاره و ...